< ZK w Łubianie

Żywa lekcja historii

31 października uczniowie klas IV – VIII uczestniczyli w Żywej lekcji historii. Przedstawiciel Chorągwi Komturstwa Gniewskiego p. Krzysztof Górecki w barwny sposób opowiedział o wyglądzie i życiu wojsk z czasów szlacheckich. Wybrani uczniowie, z pomocą panów rekonstruktorów przenieśli się w czasie i stali się pikinierem czy husarzem. Wszyscy poznali ciekawostki z życia wojsk z XVI i XVII wieku.
Dostosowana do słuchaczy i ciekawa narracja pogłębiła wiedzę historyczną naszych uczniów.

B. Rekowska