< ZK w Łubianie

Ósmoklasiści i trzecioklasiści z gimnazjum w ZPS „Lubiana” S.A.

Uczniowie gimnazjum, we czwartek 28 marca, natomiast ósmoklasiści w piątek 29 marca udali się do ZPS „Lubiana” na wycieczkę w ramach zajęć doradztwa zawodowego. Wraz z nauczycielami praktycznej nauki zawodu: p. Krystyną Kuper i p. Markiem Polakiem zwiedzili zakład, przemierzając hale od warsztatów, aż do działów zdobnictwa i pakowni.

Podczas wycieczki poznali historię zakładu – w tym roku obchodzącego pięćdziesięciolecie działalności, cykl produkcyjny wyrobów porcelanowych oraz warunki pracy i bhp na różnych stanowiskach pracowniczych. Od oprowadzających dowiedzieli się także o możliwościach praktycznej nauki zawodu w kierunkach: ceramik, ślusarz, elektryk, tokarz i mechanik.

Być może niektórzy uczniowie zdecydują się na podjęcie praktyk w wymienionych zawodach w ZPS.

B. Rekowska