< ZK w Łubianie

Wróżby szkolne na nowy rok szkolny

Klasa VIa wspólnie z wychowawczynią wpadła na oryginalny pomysł, żeby pierwszy tydzień szkoły „czymś” się wyróżnił.
Otóż, 5 września 2019 r. uczniowie mogli wylosować kartkę z wróżbą na rok szkolny 2019/2020.
Każdy, kto miał ochotę, mógł podejść do słoika z wróżbami i wyciągnąć jedną z nich. Niektóre przepowiednie można było traktować w dwojaki sposób: dosłowny i metaforyczny.
Wszystkie miały pozytywne przesłanie, żeby zmotywować lub pobudzić uczniów do działania.
Czasami przypadek może stać się pretekstem do działania.
Pamiętajcie: Błędów nie popełnia ten, kto nigdy NIC nie robi.

M. Landowska