< ZK w Łubianie

Nasze Przedszkolaki witają wiosnę

Dnia 21.03.2019r. dzieci z przedszkola ”Biedroneczki „ witały wiosnę. Po porannych zajęciach, które wprowadziły dzieci w wiosenny nastrój, wybraliśmy się barwnym korowodem nad rzekę. Zgodnie z tradycją dzieci pożegnały marzannę. Po spacerze przedszkolaki wzięły udział w międzynarodowym spotkaniu czytelniczym on-line pt. „Witaj wiosenko”. Ciekawym dopełnieniem dnia, była pogadanka o światowym dniu dzieci z Zespołem Downa ,gdzie uwieczniliśmy „kolorowe skarpetki” pamiątkowym zdjęciem.

A. Jakubek