< ZK w Łubianie

Bezpieczeństwo na wsi

Dnia 26 marca br. w naszej szkole odbyły się warsztaty i pogadanka na temat zachowania bezpieczeństwa na wsi. Zajęcia zorganizowano przy współpracy kościerskiego KRUS-u. Podsumowaniem było wzięcie udziału w konkursie plastycznym pt. ,,Maszyna pracuje a dziecko obserwuje."

J. Dziemińska