< ZK w Łubianie

Warsztaty dla dzieci, nauczycieli i rodziców

W dniu 27 listopada w naszej szkole odbyły się warsztaty ze specjalistą ds profilaktyki uzależnień i przemocy panem Mateuszem Subkowskim.
Zajęciami zostały objęte dzieci i młodzież w klas 3-8 SP oraz nauczyciele.
Następnie nasz gość spotkał się z rodzicami, podsumowując i omawiając zebrane podczas warsztatów informacje.
Temat przewodni spotkania z rodzicami: "Gdzie jest moje dziecko? Z miłości do drugiego człowieka".