< ZK w Łubianie

Sprzątanie Świata

Nasi uczniowie wraz z nauczycielami włączyli się w akcję ,, Sprzątanie Świata”, którą od dawna obchodzimy w trzeci weekend września.
Wychowawcy przeprowadzili również pogadanki na temat dbania o środowisko, a także o konieczności segregacji i negatywnych skutkach zaniechania tych działań w przyszłości.
Czynności te mają przyczynić się do wzrostu świadomości ekologicznej młodych ludzi oraz do poprawy stanu czystości przyrody.

J. Dziemińska