< ZK w Łubianie

„XD” młodzieżowym słowem roku

17 grudnia uczniowie wybrali młodzieżowe słowo roku 2019. Bezapelacyjnie zostało nim „XD”, oznaczające coś śmiesznego.
Drugie miejsce zajął wyraz „ELUWINA” – czyli forma powitania. „LOL” zamyka miejsce na podium. Z języka angielskiego „Laughing Out Loud”, które oznacza dosłownie „śmieję się na cały głos”.
W ostatnim czasie obserwujemy przenikanie nowych słów do języka stosowanego przez młodzież.

J. Reclaff-Ptaszyńska
M. Landowska