< ZK w Łubianie

„Konkurs wiedzy na temat HIV/AIDS oraz Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych"

Dnia 2 grudnia 2019r. w Sali Widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie odbył się „Konkurs wiedzy na temat HIV/AIDS oraz Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych 2019” organizowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kościerzynie, Starostwo Powiatowe w Kościerzynie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie.
Naszą szkolę reprezentowali uczniowie klasy 7a: Milena Jażdżewska, Aleksandra Kozikowska, Nikodem Młyński i Emilia Szarmach.
Celem konkursu było kształtowanie właściwych postaw i zachowań wśród uczniów poprzez :
- popularyzowanie wiedzy na temat zakażeń wirusem HIV i choroby AIDS oraz profilaktyka uzależnień,
- uświadomienie zagrożeń jakie niesie zjawisko HIV/AIDS, alkohol, narkotyki, dopalacze,
-nabywanie umiejętności odpowiedzialnego podejmowania decyzji, dokonywania wyborów dotyczących własnego zdrowia i życia,
- przeciwdziałanie negatywnemu postrzeganiu ludzi zakażonych HIV/ AIDS oraz kształtowanie postaw tolerancji wobec nich.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za reprezentowanie szkoły oraz życzymy dalszych sukcesów!

A Kreft