< ZK w Łubianie

Jesteśmy już uczniami!

10 października 2019 roku pierwszoklasiści zostali pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łubianie.
Do tego święta przygotowywali się już od pierwszych dni pobytu w szkole. Uroczystość składała się z dwóch części. W pierwszej dzieci zaprezentowały, przygotowany pod kierunkiem E. Jagodzińskiej i Arkadiusza Priebe, program artystyczny. W drugiej uczniowie ślubowali na sztandar szkoły być dobrymi uczniami i wyrosnąć na mądrego, uczciwego Polaka.
Pan dyrektor M. Pelpliński pasował wszystkich oraz życzył zgromadzonym samych sukcesów. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy przyjęcia do wspólnoty szkolnej.
Dodatkową atrakcją były przygotowane przez rodziców upominki.

E. Jagodzińska