< ZK w Łubianie

Noblistka - Olga Tokarczuk

Biblioteka w naszej szkole zadbała o prezentację Naszej nowej Noblistki.
Początkowo mogliśmy przybliżyć sobie sylwetkę Wielkiej pisarki, której książki czytane są na całym świecie, na holu szkolnym. Aktualnie materiały ukazujące twórczość Olgi Tokarczuk dostępne są w Bibliotece Szkolnej.
Jesteśmy dumni, że mamy takich rodaków.

J. Reclaff-Ptaszyńska