< ZK w Łubianie

„Mity greckie, czyli olimpiada szkolna”

11 marca 2019 r. uczniowie klas czwartych i piątych szkoły podstawowej wybrali się na interaktywne widowisko teatralne pt. „Mity greckie, czyli olimpiada szkolna” wystawione przez wrocławski „Teatr Show”.

Dzięki niemu mogliśmy odbyć podróż do starożytnej Grecji. Przypomnieć sobie mity: o stworzeniu świata, Prometeuszu, Syzyfie, Demeter i Korze, Ariadnie i Tezeuszu czy Heraklesie. W tle naszej wyprawy odbywała się rywalizacja pomiędzy bogami - chłopcami, a boginiami - dziewczynkami. Brali oni udział w różnych zadaniach. Musieli wykazać się wiedzą dotyczącą znajomości treści mitów, stworzyć świat, rzucić piorunem, wskazać wyjście z labiryntu czy zaprezentować starożytny strój. Dzięki temu uczniowie stali się głównymi aktorami, a ich poczynaniom przyglądali się koledzy.

Przedstawienie było filmowane i wkrótce każdy uczestnik będzie mógł otrzymać kopię z tej niezwykłej i niecodziennej przygody, w której uczestniczył. A wrażeń i zdobytej wiedzy nikt nam nie odbierze!

M. Landowska