< ZK w Łubianie

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

W poniedziałek 10 czerwca odbył się egzamin teoretyczny na kartę rowerowa. Natomiast w środę 12 czerwca uczniowie pod okiem policjantów z KPP w Kościerzynie przystąpili do egzaminu praktycznego.
45 uczniów uzyskało prawo do poruszania się rowerem po drogach publicznych.
Wszystkim gratlujemy!

A.Rumpczyk
J. Dziemińska
R. Cieszyński