< ZK w Łubianie

Europejski Dzień Języków

26 września Samorząd Szkolny zorganizował i przeprowadził obchody Europejskiego Dnia Języków.
Jest to międzynarodowe święto, ustanowione z inicjatywy Rady Europy, obchodzone w całej Europie. Jego celem jest zachęcenie Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej.
Na tę okazję samorząd przygotował ścienne gazetki. Na przerwie śniadaniowej i obiadowej każdy uczeń mógł spróbować swoich sił, odpowiadając prawidłowo na kilka pytań. Jako nagrodę zdobywał dyplom, potwierdzający jego zdolności językowe.
Tego dnia uczniowie miło spędzili czas.

Samorząd Uczniowski
M.Landowska