< ZK w Łubianie

Imieniny Szkoły

Dnia 26.11.2019 r. obchodzono w naszej szkole Imieniny Szkoły. Święto to wpisało się na stałe w kalendarz uroczystości szkolnych.
Uczniowie naszej szkoły wraz ze swoimi opiekunami przedstawili swoje umiejętności artystyczne. A mianowicie kl. I – III brały udział w konkursie plastycznym pt. ,, Bajki A. Mickiewicza”, kl. IV – VIII w konkursie recytatorskim. Odbył się również konkurs wiedzy o A. Mickiewiczu oraz konkurs w świetlicy szkolnej ,, Piniata – bohater bajek A. Mickiewicza”.
Przedstawiona została również prezentacja na temat życia i twórczości A. Mickiewicza.
Uczniowie kl. IV – VIII występowali na dolnym holu przedstawiając piosenkę o naszej szkole. W roli konferansjera wystąpiła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego uczennica J. Litwin. Chętni uczniowie czytali bajki Mickiewicza naszym przedszkolakom. Oglądali oni również bajki i kolorowali bohaterów bajek.
W przerwie wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami i pracownikami szkoły otrzymali słodki poczęstunek – pączki.
Po wysłuchaniu programu artystycznego nadszedł czas na wręczenie nagród i wyróżnień uczniom, którzy zajęli czołowe miejsca.
Nagrody zostały ufundowane przez Dyrektora Szkoły, Radę Rodziców, Sołectwo Łubiana i Zakłady Porcelany Stołowej ,, Lubiana”.
Na koniec cała społeczność szkolna poczęstowała się pysznymi babeczkami upieczonymi przez rodziców.
Dyrektor Szkoły podziękował nauczycielom, uczniom i wszystkim zebranym za przygotowanie i wysłuchanie akademii.

E. Zorn