< ZK w Łubianie

Bałtycki Festiwal Nauki

Dnia 22 maja grupa uczniów z klasy Va, Vb, VI, VIIa i VIIb wraz z opiekunami, panią Janiną Dziemińską, panią Oliwią Słomińską oraz panią Anną Kreft, wybrała się do Gdańska, aby wziąć udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych w ramach XVI edycji Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Już po raz kolejny przed uczniami swoje drzwi otworzyła Politechnika Gdańska, której pracownicy i studenci przygotowali aż 200 pokazów, warsztatów i wykładów z przeróżnych dziedzin nauk przyrodniczych. Nasi uczniowie, podzieleni na dwie grupy wiekowe, uczestniczyli w zajęciach rezerwowanych, takich jak: „Miasto przyszłości”, „BioEnergia ze źródeł naturalnych”, „Kolorowe płomienie”, „Fizyka piłki nożnej” oraz warsztatach „Czy współczesne biomateriały mogą zastąpić naturalne narządy?”. Zajęcia, w których uczestniczyliśmy, organizowane były przez Wydział Chemii, Architektury, Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Wydział Mechaniczny. Ponadto, w jak i przed budynkiem każdego z Wydziałów, znajdowały się liczne stanowiska pokazowe, na których to dzieci miały okazję zobaczyć, np. roboty skonstruowane przez studentów Politechniki czy też bardzo efektowne pokazy chemiczne. Szeroki wybór zajęć sprawił, że każdy znalazł coś ciekawego dla siebie i każdy wyjechał stamtąd z nową, interesującą wiedzą. Z pewnością dla części młodzieży, która uczestniczyła już wcześniej w innych zajęciach edukacyjnych w Gdańsku (w ramach „Nocy Biologów” i „Dni Mózgu”), ciekawym doświadczeniem było również zobaczyć, jak funkcjonuje kolejna już, po Uniwersytecie Gdańskim, Uczelnia Wyższa.

A. Kreft 8