< ZK w Łubianie

Egzamin gimnazjalny

W dniach od 10 do 12 kwietnia 2019 roku uczniowie klasy III gimnazjum przystąpili do egzaminu gimnazjalnego według ustalonego harmonogramu:

1. część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)
• z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
• z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
• z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
• z zakresu matematyki – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)
• na poziomie podstawowym – godz. 9:00
• na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Przykładowe rozwiązania zadań można było sprawdzić w Internecie na stronach wielu portali informacyjnych. Jednak na ostateczne wyniki egzaminu należy troszeczkę poczekać.

Trzymamy kciuki, by wyniki egzaminu były dobre i umożliwiły uczniom dostanie się do wymarzonych szkół średnich.

K. Kełpin