< ZK w Łubianie

Wyjazd do Muzeum w Będominie

Dnia 19 września 2019 roku (czwartek) w ramach żywej lekcji historii odbyła się wycieczka klas piątych do Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Mieści się on w barokowym dworku z początku XVIII wieku, w którym urodził się Józef Wybicki, twórca „Mazurka Dąbrowskiego”.
Dwór otoczony jest zabytkowym parkiem, w którym rosną piękne drzewa – pomniki przyrody, wśród nich liczący ponad 400 lat „Dąb Wybickiego” oraz Orzeł wykonany z 248 ostrzy kos.
W muzeum prezentowane są dwie wystawy stałe, po których oprowadzała nas pani przewodnik. Pierwsza wystawa zatytułowana ,, Józef Wybicki i jego epoka ‘’ ukazuje nam historię życia Józefa Wybickiego, twórcy ,, Pieśni Legionów Polskich” i jego rodziny. Wystawa prezentuje też zabytkowe wnętrza pomorskiego dworu szlacheckiego. Dzieci słuchały opowieści. Poznały bogatą kolekcję muzykaliów patriotycznych, wśród nich dziewiętnastowieczne pozytywki wygrywające „Mazurka Dąbrowskiego” oraz najstarsze nagrania płytowe tej pieśni z początku XX wieku.
Druga wystawa przedstawia rolę „Mazurka Dąbrowskiego” w podtrzymaniu świadomości narodowej Polaków w okresie zaborów i w ich walkach o odzyskanie utraconej państwowości, począwszy od XIX wieku aż po okres II wojny światowej.
Wycieczka upłynęła w miłej atmosferze, a także przyczyniła się do pogłębienia wiedzy i patriotyzmu.
Opiekunami były: Pani Wicedyrektor Barbara Rekowska oraz Anna Kreft i Janina Dziemińska.

J. Dziemińska