< ZK w Łubianie

My na Zjeździe Młodych Kaszubów w Żukowie!

Uczniowie z Łubiany i ze Skorzewa reprezentowali gminę Kościerzyna na II Międzykongresowym Zjeździe Młodych Kaszubów. Spotkanie, w którym wzięła młodzież z całych Kaszub, odbyło się w sobotę 1 grudnia w Żukowie.

Coroczne spotkania młodych Kaszubów, co pokłosiem I Kongresu Młodych Kaszubów, który odbył się 2 lata temu w Kartuzach. Jego uczestnicy sformułowali postulaty dotyczące rozwoju kaszubszczyzny, które obecnie realizują. Organizatorami był Klub Młodych Kaszubów Cassubia i Òska oraz oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Baninie. Jednym z głównych postulatów jest motywowanie młodych ludzi do aktywności na rzecz kaszubskiej Tatczëznë oraz kreowanie współczesnej kultury kaszubskiej.

W gminie Kościerzyna te postulaty realizują szkoły podczas lekcji języka kaszubskiego. Na II Międzykongresowy Zjazd Młodych Kaszubów do Żukowa pojechały reprezentacje szkół z Łubiany i ze Skorzewa. Uczestnicy wzięli udział w zwiedzaniu Zespołu poklasztornego sióstr norbertanek, podczas którego poznali średniowieczną historię Kaszubów oraz złożyli kwiaty na grobie działacza kaszubskiego Karola Kreffta. Oficjalna część Zjazdu odbyła się w szkole podstawowej w Żukowie. Tam o działalności młodych Kaszubów opowiedział Robert Groth, prezes Klubu Cassubia. - Më mùszimë dzejac dlô naji Tatczëznë, robimë filmë, teledisczi. Mùszimë sã jintegrowac – mówił Robert Groth. Uczestników do pracy dla Kaszub zachęcali też samorządowcy i parlamentarzyści. Po kaszubsku przemawiali senator Kazimierz Kleina, radny sejmiku województwa pomorskiego Kazimierz Klawitter, burmistrz Żukowa Wojciech Kankowski i przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie Witold Szmidtke. - Kaszëbizna to je nôwiãkszô wôrtnota! To nie je leno skansen i to co było. To je to, co më terô robimë. Gadôjta pò kaszëbskù i żëjta kaszëbizną – mówili prelegenci. Po części oficjalnej uczestnicy wzięli udział w warsztatach, m.in. medialnych, teatralnych i tanecznych. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem w pobliskiej restauracji.

Spędziliśmy tam bardzo owocnie i pracowicie czas. Nasi uczniowie mogli spotkać się z innymi młodymi ludźmi z całych Kaszub, integrować się i zobaczyć jak ważna jest kaszubszczyzna!!!!

A. Cupa-Dziemińska