< ZK w Łubianie

Wycieczka do Matematycznego Escape Roomu

Dnia 03.12.2018r. uczniowie klasy VIII SP, wraz z opiekunami, p. Katarzyną Kełpin oraz p. Barbarą Rekowską, wybrali się do III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, aby podjąć wyzwanie Matematycznego Escape Roomu.

Uczniowie zmagali się z różnymi zadaniami, których rozwiązanie pozwoliłoby uwolnić się z pokoju. Podczas spotkania każda z grup musiała rozwiązać kilka zadań, aby uzyskać klucz do wyjścia. Maksymalny czas na wykonanie zadań to 30 minut. Zadania w escape roomie różniły się od siebie stopniem trudności, lecz były powiązane z tematyką matematyczno-przyrodniczą.

Wszystkie grupy biorące udział w tym spotkaniu u chętnie rozwiązywały przygotowane zadania i współpracowały ze sobą. Gratulujemy uczestnikom i życzymy powodzenia podczas kolejnych zmagań.

K. Kełpin