Program edukacyjny „Soki i musy” w naszej szkole

W ramach programu „Soki i musy – witaminy w SMART formie” realizowany był w tym roku szkolnym w klasach I-III cykl zajęć propagujący zdrowe odżywianie ze szczególnym uwzględnieniem warzyw i owoców.

Program miał na celu wspieranie u dzieci w klasach I-III rozwoju prawidłowych nawyków żywieniowych, eksponujących rolę owoców i warzyw w codziennej diecie uczniów, popularyzowanie spożycia soków oraz musów warzywnych i owocowych, zdobywanie z różnych źródeł podstawowych informacji o składnikach soków i musów, motywowanie dzieci i ich rodziców do zdrowego trybu życia.

Dzieci w ramach programu wzięły udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym. Miały za zadanie grupowo wykonać pracę plastyczną promującą spożycie soków i musów w ramach zdrowej diety. (Wykorzystano opracowanie: www. sokiimusy.eu)

M. Zarach
E. Jagodzińska
M. Pellowska