„Od ziarnka do chleba”

Uczenie się to zdobywanie wiadomości i nabywanie umiejętności. Szczególnie efektywne jest wtedy, gdy dziecko jest czynne. Dlatego tak ważne są aktywne metody nauczania. Realizując cykl tematyczny "Od ziarenka do bochenka" klasy IIIa i IIIb, dnia 20.09.2017 r., postanowiły wybrać się na zajęcia do piekarni w Lipuszu, aby na własne oczy zobaczyć, jak powstaje chleb.

Uczniowie zapoznali się z urządzeniami wykorzystywanymi w piekarni do przygotowania ciasta na różne rodzaje pieczywa. Dowiedzieli się, jakie urządzenia przydatne są do produkcji bułek, krojenia i pakowania chleba. Poznały przeznaczenie wielkiego pieca. Każdy pamiętał o zasadach bezpiecznego zachowania się w tym miejscu.

Był także czas na degustację pysznego chleba. Dzieci wróciły z tej wycieczki pełne wrażeń i wiedzy na temat powstawania chleba. Są wśród nas tacy, którzy zapragnęli w przyszłości wykonywać zawód piekarza.

W Lipuszu odwiedziliśmy także Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego. Mieliśmy okazję prześledzić pracę ludzi na wsi w minionych dziesięcioleciach. Poznaliśmy wiele maszyn rolniczych, narzędzi wykorzystywanych przez okoliczną ludność. To była pouczająca lekcja historii.

E. Jagodzińska
M. Zarach