Próbna ewakuacja

Dnia 29.09.2017 r. w naszej szkole została przeprowadzona próbna ewakuacja przeciwpożarowa. Celem akcji było nabywanie przez uczniów umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji, zapoznanie pracowników szkoły i uczniów z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku.

K. Kełpin