„Bezpieczna droga do szkoły”

Zasada bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, której zaspokojenie daje możliwość prawidłowego oraz zdrowego funkcjonowania we współczesnym świecie. Szczególnie dzieci w wieku szkolnym potrzebują jednoznacznych informacji, które pozwolą im bezpiecznie poruszać się w świecie.

Zadaniem dorosłych jest uwrażliwiać dzieci na zagrożenia dla zdrowia oraz życia, jakie mogą je napotkać podczas poruszania się w drodze do szkoły.

05.06.2017 r. naszą szkołę odwiedzili przedstawiciele Akademii Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którzy w sposób praktyczny przybliżyli uczniom temat „Bezpiecznej drogi do szkoły”.

W ramach spotkania zapoznano dzieci z następującymi zagadnieniami:
- „Przejście dla pieszych”
- „Przejazd kolejowy”
- „Pierwsza pomoc”

Oprócz tego uczniowie mieli możliwość przejażdżki na gokartach. Celem tej zabawy było wyrobienie u dzieci nawyku zakładania kasku.

Dzieci bardzo aktywnie oraz z wielkim zaangażowaniem brały udział w spotkaniu. Z zadowoleniem oraz uśmiechami na twarzach wróciły do swoich klas.

M. Zarach
E. Jagodzińska